Dag 3 (34km)

Op deze laatste dag fietst u door Zeerijp en Loppersum en vervolgens via het piepkleine wierdedorpje Lellens  naar het pittoreske Westerwijtwerd. Hier kunt u even uitrusten in het huiskamercafé van Katrien en Thomas gelegen aan het Westerwijtwerdermaar.

Over het jaagpad langs het Boterdiep bereikt u Onderdendam.

Onderdendam was vroeger het centrum van de trekvaart. U luncht er bij restaurant De Molenaar. Uitbater Martin Kooijker was souchef bij zijn voorganger, het met een Michelin ster getooide restaurant In de Molen.

Tenslotte fietst u via een fietspad oostelijk van het Boterdiep naar Bedum met zijn Walfriduskerk en zijn beroemde scheve toren en bereikt u het eindpunt, het treinstation.